Så här arbetar hållbara Apoteket

Gemensamt för Apoteket och andra företag som agerar hållbart. 
De inser att att hållbarhetsarbetet först ska utgå från en hållbar arbetsmiljö.
Den påverkar, bygger upp medvetenhet hos anställda, kunder och leverantörer.
Medvetenheten sprider hållbarhetstänk till alla privata- och yrkeskontakter.
Mijönyttan är att Apotekets hållbara arbete även påverkar andra verksamheter.
För Apoteket och andra hållbara företag gynnar hållbarhetsarbetet
rekryteringen av nya medarbetare.

Apoteket är nr 1 av 278 företag i Sustainable Index, publicerad den 16 mars:
"Sveriges hållbaraste företag". Publicerades den 16 mars 2023.
Se hela listan, plats 1-278.  https://save2day.se/hallbara-foretag

/All text och bilder nedan ägs av Apoteket.se

Så här arbetar Apoteket med sitt framgångsrika hållbarhetsarbete:

1:a Apoteket utsågs till Sveriges mest hållbara varumärke 16 mars 2023.
Varje dag jobbar vi för att göra det enklare för alla att må bra. Det gäller även vår planet – en frisk miljö är en förutsättning för ett hälsosamt liv. Därför har hållbarhet alltid varit en del av Apotekets DNA. När hela världen kavlar upp ärmarna och siktar mot de gemensamma globala målen så sporrar det oss att vässa våra ambitioner ännu mer. 

Rätt läkemedel i rätt mängd

Nästan sju miljoner svenskar hämtar ut minst ett läkemedel varje år. Många människor, framför allt äldre, kan ta över fem läkemedel varje dag. Att du får rätt läkemedel, rätt mängd och rätt kombinationer av läkemedel är högsta prioritet för oss. Vi vet vilken skillnad det gör i din vardag. Samtidigt visar statistik att tusentals människor insjuknar pga felaktig behandling, ibland så kraftigt att det krävs sjukhusvård. Många felmedicineras, vilket kostar mer än 10 miljarder kronor varje år. Vi jobbar därför aktivt med att säkerställa att fler får rätt läkemedel och följer sin behandling.

Press på läkemedelstillverkarna

Läkemedelstillverkningen kan påverka både människor och miljö negativt. Forskning visar på att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien.

Idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa var och hur läkemedlen tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om påverkan från tillverkning av läkemedel som säljs på apotek i Sverige. Det vill vi apotek ändra på. 

Vi har tagit fram en guide för receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.  

Apoteket tror på ett samhälle som gynnar alla

Därför gör vi inte affärer med leverantörer som inte delar vår syn på rättvisa och jämställdhet och alla våra samarbetsparter måste acceptera vår uppförandekod.

Vi samarbetar med våra transportörer för att öka andelen fossilfria bränslen och vi ställer också krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet.

Hållbarhet på hemmaplan

Apoteket ska vara ledande i arbetet att skapa ett mer rättvist och jämställt samhälle som gynnar alla människor. Vi är en inkluderande, ansvarsfull arbetsgivare och jobbar aktivt och systematiskt med mångfald och en god arbetsmiljö.

Vi har medarbetare från 92 länder, vilket speglar Sverige. Det är viktigt eftersom, vi är övertygade om att det gör det lättare för oss att hjälpa fler människor till ett liv i hälsa. Alla individer har olika villkor och förutsättningar och ju bredare perspektiv vi har, desto bättre blir vår förståelse.

Hållbar drift

2019 lanserade vi Hållbar drift, som är en metod för att leda och utveckla vår verksamhet. Samtliga våra apotek arbetar efter Hållbar drift. Arbetssättet syftar till att förbättra för kund genom att ta bort slöserier och annat som är onödigt eller inte hållbart. Genom att uppmuntra medarbetarnas engagemang, lokal samverkan och medarbetarnas idéer för förbättring skapar vi arbetsplatser som präglas av lärande, delaktighet och meningsfullhet.

https://www.apoteket.se/hallbarhet/