Spara idag!

Använd våra råd för att spara energi, 

- minskar din klimatpåverkan och dina kostnader. 

P.S. Välkommen in med dina egna sparråd. 
Berätta hur du sparar pengar och vår gemensamma miljö. Men se först tipsen nedan. 

Finns inte ditt råd med, mejla till Save2days redaktion för publicering. 

1 av 4 avsnitt. Spara energi, du sparar pengar och miljön:

 • Installera lågspolande kranar eller byt till ett sk snålfilter i kranen.   
 • Ställ fram allsom ska tillagas från kylen i en halvtimme så sparar du energi vid tillagningen.       
 • Värm pasta- och potatisvatten först i en vattenkokare, inte i kastrullen.   
 • Stäng av plattorna ett par minuter innan t ex pastan och potatisen är klar. Den blir klar i eftervärmen.   
 • Diska inte under rinnande vatten, förutom de glas och knivar som inte tål diskmaskinstvätt. Diskmaskinen drar betydligt mindre energi än handdisk.    
 • Lägg på locket på allt som ska tillagas, även om det kräver att du måste passa så att det inte kokar över. Då kan du ha halva styrkan på plattan, ger stor besparing på årsbasis. 
 • Stäng av ugnen 10 minuter innan t ex rostbiffen ska vara klar. Den temperatur du har ställt in sjunker marginellt, du sparar en hel del på årsbasis.
 • Ställ inte in varm mat i kylen. Låt den svalna ordentligt först. 
 • Se till att kylen håller +6 grader och frysen -18 grader. Om du höjer temperaturen i kylen till mer än +6 grader får du sämre hållbarhet för färskvaror. Mao fel sätt att spara. 
 • Och kasta inte livsmedel som har passerat färskvarudatum med ett par dagar. Har livsmedlen förvarats kallt och ser/luktar normalt, kan du äta den.
 • När du reser bort: Sänk temperaturen till 14 grader. Minskar förbrukningen med c:a 30%. 
 • När du är hemma: En behaglig temperatur är 22 grader (för de flesta). En grads ökning höjer värmekostnaden med 6%. En timme innan sängdags, sänk temperaturen till 17- 18 grader. De rum som inte använts så ofta bör ha en lägre temperatur, 15 grader.
 • När du vädrar: Slå av uppvärmningen i det rum som vädras. Öppna dörr och fönster för korsdrag under några minuter och stäng. Därefter väntar du 10 minuter innan du slår på uppvärmningen till normal nivå. Då hinner den värme som finns i väggar, tak, golv och inredning återvärma rummet.
 • När du tvättar och använder torkskåp: Tvätta med full maskin. Slå inte på torkskåpet slentrianmässigt eftersom det förbrukar en hel del, används bara när du har bråttom. Lufttorka inomhus, utomhus eller i eftervärmen från bastun.
 • Varmvattnet: Vid handdisk av t ex stekpannor, inte gjutjärnspannor som inte ska diskas med diskmedel: Droppa i lite diskmedel, lite vatten och använd diskborsten. Skölj därefter snabbt av utan att låta varmvattnet flöda till ingen nytta. Fyll diskmaskinen ordentligt före disk.
 • Belysningen: Att släcka ner lampor förutom i rummet där du har TV skapar otrivsel. Använd lågenergilampor så att du åtminstone kan ha en lampa tänd i varje rum. Viktigt för trivseln och för säkerheten.
 • Möbleringen: Ställ inte soffor närmare än 50 cm från element, kortare avstånd förhindrar cirkulationen av värmen. Använd gardiner, jalusier och rullgardiner i samtliga rum. De minskar utstrålningen av värmen under natten. Men tänk på att jalusier, rullgardiner inte ska dras ner så långt att de ligger utanpå elementen. Värmen stannar då kvar vid fönstret i stället för att cirkulera i rummet.
 • Täta luckan till vinden som kan finnas i köket eller i hallen. Enklast är att köpa en frigolitskiva (cellplast), 10 cm tjock, som du skjuter över öppningen innan du stänger luckan. Montera även tätningslister som hindrar kalldrag i luckans springor.
 • Isoleringen: Om golvet känns kallt på en plats, kan det bero på att isoleringen inte sluter tätt vid el-eller rörgenomdragningar eller på kallras från dåligt isolerade eller skeva fönster. Komplettera isoleringen vid genomdragningar, helst underifrån om du kommer åt. Byt ut dörrarnas och fönstrens tätningslister var 5:e år. Ta samtidigt bort fönster-, dörrfoder och komplettera isoleringen med fogskum eller mineralull. Om hela golvet är kallt beror det på att golvet är dåligt isolerat eller att grunden inte är tillräckligt ventilerad. Måste åtgärdas av dig eller hantverkare.
 • Tilläggsisolering av väggar, golv och tak: Klokast är att anlita hantverkare för tilläggsisolering men om du har kunskapen och tiden kan du göra mycket själv. Tänk på att samtidigt se över ventilationen. För täta hus kan få fuktskador. Klok information om tilläggsisolering: https://www.byggstart.se/guide/tillaggsisolering Energispar från Eon: https://www.eon.se/el/elforbrukning
 • Tänd din braskamin miljövänligt och värmeeffektivt: De flesta tänder från botten av en vedpyramid. Det är klokare att tända från toppen av elden med helt öppet spjäll. Ger mindre sot i röken och på skorstensväggarna, bättre lufttillförsel och du får snabbare upp en högre temperatur i eldstaden. Placera först ut några större vedträn, placera sedan smalare tändved ovanför. Lägg tändkuddar under de översta. Öppna bottenspjället och ställ luckan lätt på glänt. Tänd på, elden kommer sprida sig till underliggande ved. Ger snabbt en hög driftstemperatur och gaserna förbränns renare. När brasan har tagit sig, stäng luckan och stryp spjället så att elden fortfarande brinner jämnt. Stryper du för mycket sotar brasan.
  OBS! Den ved du köper i säckar har så gott som alltid en hög fuktighet. Köper du ved på hösten/vintern, klyv veden med t ex en enkel vedklyv och lägg veden på tork ett par veckor inomhus före användning

2 av 4 avsnitt. Spara i badrummet, spabadet, poolen:

 • Borsta inte tänderna under rinnande vatten. Du förbrukar hela 6 liter vatten per minut om kranen rinner.  
 • Visst är det skönt med handdukstork och golvvärme men tyvärr förbrukar de en hel del så använd båda med förstånd. Torka i stället handdukar utomhus när det inte är minusgrader eller i eftervärmen när du har badat bastu. En handdukstork förbrukar c:a 600 kw/år.
 • Toaletten: När det är dags att byta toalett, byt till en snålspolande. Och åtgärda rinnande toaletter, kan förbruka 500- 1 000 liter vatten per dygn.
 • Duscha max 5 minuter, stäng av vattnet när du shamponerar/tvålar in dig. För varje minut du minskar duschandet sparar du mycket energi. Och byt duschhandtaget till ett snålspolande handtag, kan halvera energiförbrukningen.
 • Vårda ditt badrum så behöver du inte betala en massa pengar för att riva ut ett fuktskadat badrum och bygga nytt. Samtidigt skonar du vår gemensamma miljö genom att vårda i stället för att slänga. Vatten-och fuktskador har blivit allt vanligare i våra badrum. Allt duschande utsätter vägg- och golvmaterial för hårda påfrestningar. Viktigt att samtliga ytor och underlag är utförda av våtrumskunniga hantverkare, att ventilationen är tillräcklig och att allt i badrummet kontrolleras av dig ett par gånger per år. Skriv in två årliga kontrolldatum i kalendern för rensning av dusch- och handfatsavlopp, rengöring av fogar, silikontätningen i duschytan och kontroll av kranpackningar.  
 • Visst kan du unna dig ett bastubad, även om du har elbastu men av energiskäl bör du inte bada dagligen. Lägg in bastubadet som veckans höjdpunkt. Då blir troligen njutningen ännu större.

Tre energisparråd: 
1. Släpp inte ut den varma frånluften utanför huset. Låt den göra nytta genom att koppla ett rör med fläkt som sprider skön värme i utrymmet som röret leder till
2. Stäng av bastuaggreget en kvart innan du har badat klart.
2. Utnyttja gärna eftervärmen i bastun till att torka tvätten. För att torka handdukar, montera ett par utdragbara tvätthängare som inte blir heta i bastun.

Spabadet, Poolen: Du kan minska energiförbrukningen på 3 sätt:
1. Som du vet måste du konsekvent täcka spabadet/poolen av säkerhetsskäl när du inte har uppsikt. Täck spabadet/poolen med skyddet, även om du uppsikt. Den åtgärden sparar en hel del energi.
2. Stäng av cirkulationspumpen under natten, sparar mycket energi utan att skada spabadet eller poolen.
3. Sänk vattentemperaturen till 20 grader. Lite svalare än du är van vid men du får ett uppfriskande bad och sparar en hel del energi.  

3 av 4 avsnitt. Spara genom att åtgärda skadeorsaker i badrum, innan du drabbas: 
Dina åtgärdar påverkar ersättningen för vattenskador från försäkringsbolaget och minskar belastningen på miljön.


Keramiska plattor: Bristfällig tätning vid rörgenomdragningar. Kontrollera och åtgärda. Skador i fogbruk. Åtgärda. Avsaknad av eller otillräcklig lutning mot golvbrunnar. Ta bort vattenpölar med skrapa. Ej vattentätt skikt under plattorna. Om du vet att det saknas bör du låta en hantverkare restaurera.  
Plastmatta: Avsaknad av eller otillräcklig lutning mot golvbrunn.Ta bort vattenpölar med skrapa.
Skarvar som är dåligt svetsade.
Ej kantuppdragen matta, den ska vara uppdragen minst 100 mm på väggen.
Felaktigt utförd övergång till väggmaterialet.
Ej vattentätt skikt under mattan. Om du vet att det saknas bör du låta en hantverkare restaurera.  

Golvbrunnar: Avsaknad av reglar runt golvbrunn, golvsvikt ger glapp.
Felaktigt utförd anslutning till golv.
Fel typ av golvbrunn.
Fel klämring eller felaktigt monterad.

Våtrumstapeter: Fel typ av tapet (med pappersbaksida). Kontrollera vid köp av hus och byt omedelbart till våtrumsgodkänd produkt.
Felaktig övergång till golv. Bristfällig tätning vid rörgenomgångar. Kontroller och åtgärda.
Glapp och dålig klistring i skarvar.
Ej vattentätt skikt under tapeten
Underhåll av badrummet och utrustningen: 
Tak: Kontrollera målning och takplattor en gång per år eftersom sprickor och springor i det fuktiga badrummet  snabbt ger skador. Åtgärdas omedelbart.
Väggar och golv: Kontrollera golv- och väggmaterial en gång per år, inklusive silikontätningar.
Speciellt utsatta platser är rörgenomdragningar, skarvar, silikontätningar, fönster vid dusch, handfat och badkar. Notera ett kontrolldatum i kalendern, nu.
Duschdraperi: Det bildas lätt mögelsporer i nederkanten av draperiet. Se till att draperiet hänger fritt efter dusch så att det torkar och tvätta draperiet ett par gånger per år.
Kranar: Skruva bort silen vid munstycket ett par gånger per år och spola bort partiklar.
Fönster: Rötskador på badrumsfönster är vanliga. Undvik skador genom att kontrollera fönsterkittet och samtliga målade ytor. Vid skada, ta bort löst kitt, lös/sprucken färg, gör rent, låt torka ordentligt, spackla/slipa, grundmåla/slipa och färdigmåla två gånger.
Avlopp: Kontrollera avloppet vid anslutningen till golvmaterialet. Ska vara tätt. Gör rent golvbrunnen genom att lyfta upp insatsen och ta bort allt löst. Därefter gör du rent med t ex diskmedel.
Passa på att rensa bottenventil, breddavloppet och vattenlåset i handfatet samtidigt.  OBS! Använd en skrapa efter dusch för att ta bort restvatten på golvet.

Tvättmaskinen: Gör rent filtret ett par gånger per år, även listen runt luckan. Efter tvätt ska du lämna luckan på glänt, även en tvättmaskin behöver torka. Kontrollera vattenslangen. Vid behov, byt slangen och slangklämman.
Ventilationen: Om du inte har en fläkt. Låt installera en omedelbart för att ta bort den skadliga fukten i badrummet.
Åtgärder för att skydda barnen, även för gästande barn:
Medicin och rengöringsmedel ska förvaras i låst skåp.
Handdukar, tandborste placeras på barnvänlig höjd.
Varmvattnet ska vara reglerat så att det inte finns risk för brännskador.
Spärra fönster som är lägre än 180 cm.
Runda av vassa hörn på bänkskivor eller limma fast ett hörnskydd.
Badrums- och toalettdörr ska i låst läge vara öppningsbar från utsidan.
Torkskåp ska vara öppningsbara från insidan.

4 av 4 avsnitt. Positiva allmänna sparråd:   
Om du följer råden, kommer dina kostnader minska kraftigt.

Överväg att sluta träna på gym. Träna hemma, spara 3 000 - 10 000 kr/år.
Det positiva är: Du får betydligt lättare ihop ditt livspussel när du slipper lägga tid på resor till o från. Så träna hemma i stället. Ger dig även tid för sköna, nyttiga promenader med familjen. Bygger gemenskap. Allt du behöver är ett gymband (kostar 50-100 kr) och en träningsmatta. Googla fram gratis träningsråd.  

Säg upp streamingtjänster och spara 2 000- 5 000 kr/år. 
Det positiva är: Samtidigt som du minskar familjens kostnader får Du mer tid för en aktiv fritid med familjen. Egna upplevelser är betydligt mer givande för dig och familjen än att i soffan se det som andra upplever.
Sluta röka, snusa och spara 20 000 kr. Lättare sagt än gjort men 1 000-tals andra har lyckats så det går.
Du som röker ett paket cigaretter/dag eller en dosa snus/dag sparar c:a 20 000 kr per år om du slutar.
Det positiva är: Du kommer må så mycket bättre, leva längre friskare och du minskar dina kostnader. Ger dig möjlighet att unna er något extra och att det blir betydligt lättare att hantera hushållets kostnader.
Undvik att ta bilen till o från arbetet, spara minst 25 000 kr/år och miljön.
Du slipper trängselavgifter, dyra bränsekostnader, minskning av andrahandsvärdet på bilen, färre reparationer/längre serviceintervaller.
Det positiva är: Du får bonustid när du åker kollektivt som du kan nyttja till att lära dig ett nytt språk, vidareutbildning som kan ge dig högre lön och givande lässtunder. Du sparar en hel del pengar och skyddar vår känsliga miljö  
Boka in ett personligt möte med din bankkontakt, även om räntan är låst.
Vid mötet, ta upp er långa relation och begär att banken ska sänka räntan på era lån. Säger din nuvarande bank kategoriskt nej, ta omedelbart kontakt med andra banker och fråga om de kan erbjuda lägre räntor. Är din ränta låst nu har du tagit ett viktigt första steg.
Det positiva är: Att du troligen får en lägre ränta omedelbart eller senare när din ränta inte är låst.

Kontrollera att dina försäkringar fortfarande är prisvärda. 
De kanske var förmånligast när du tecknade dem men hur är det idag? Använd de jämförelsetjänster som finns. 
Det positiva är: Att du troligen sänker kostnaden för dina försäkringar.
Sälj kläder och saker. 
som varken du eller barnen använder. Antingen genom Köp & säljgrupper på Facebook eller Blocket, Tradera. Om du får ihop mycket som ska säljas, gör din egen Loppis eller hyr ett Loppisbord.  
Det positiva är: Du får in extra pengar till att stärka din vardagsekonomi eller träffa en god vän för ett glas vin, kaffe 

eller se en film i en riktig biograf.  
Välj rekonditionerat, returnerat, återvunnet, begagnat eller hyr.
Intresset har ökat kraftigt för rekonditionerade mobiler, ljud- och bildprodukter, kameror, vitvaror, tvättmaskiner, tumlare, spisar, kyl/frys, diskmaskiner, vårdade kläder och sportutrustning. Även för nya produkter tillverkade av återvunnet material. Köp hållbart när du har behov. Eller hyr i stället för att köpa. Se vår populära kategori BEGAGNAT, HYRA.
Det positiva är: Du sparar en hel del pengar och skyddar vår känsliga miljö.

Inom kort lanserar vi en hållbar tävling. 
Välkommen att tävla inom familjen, företaget och föreningen om vem som är bäst på att energispara. Och vem som gör de hållbaraste inköpen, att t ex välja second hand och rekonditionerade produkter i stället för att köpa nya produkter. Priserna blir hållbara resor och produkter. Registrera dig genom att mejla till Save2days redaktion så återkommer vi med all information om tävlingen.

Genvägar till viktiga råd för ditt hus och trädgården: 
Utvändiga kontroller av huset
Trädgården, glasrum (uterum), utemöbler, växthus
Garage och skärmtak
Stöldskydd
 
Invändig målning, tapetsering
Anlita hantverkare, viktiga råd
 

/Text: Kenneth Engström, Save2Day

Citera gärna delar av texten men du måste lägga till: Källa: Save2Day.se