Trädgården, Uteplats, GlasrumNär man köper, bygger ett hus planeras huset i minsta detalj 
Tomten däremot som är den stora härliga skillnaden mellan att bo i lägenhet, den planeringen är oftast försummad. 

Först av allt, fundera på vad du vill få ut av tomten: 
- Är det viktigt med blomsterrabatter och köksväxter, eventuellt ett växthus och att du har tid att sköta om allt vackert lägger man tyngdpunkten på att skapa ett prunkande paradis.
- Tycker ni om att spela krocket, badminton och fotboll så behöver ni stora och tåliga ytor.
- Är du golfentusiast, satsa på lättskötta buskar och marktäckande växter i rabatterna så slipper du ha ett ständigt dåligt samvete. 

Nedan följer att antal goda råd:

Rengöra, skydda uteplatser i trä med Gysinge linoljesåpa:
Trätrallen bör göras rent under våren, i synnerhet om du eldar med ved. Många använder fortfarande träolja efter rengöring. Vår egen erfarenhet är att den metoden har nackdelar. När trallen med oljeskikt blir solvarm, fastnar frömjöl och damm samtidigt som oljeskiktet gör att regnvatten ligger kvar, innebär att trallen blir hal. Och efter ett år blir verandan mörk. I stället för att avsluta med träolja rekommenderar vi att du avslutar med Gysinge linolja: Men först, blanda utblandad träsåpa med 10% ättika och svabba ut blandningen en mulen dag. Låt blandningen verka i c.a 3 timmar. Om däcket torkar under verkningstiden, duscha på vatten. Därefter använder du en elektrisk terrasstvätt på den våta trallen. Kostar c:a 2 000 kr, kan även hyras för c:a 250 kr per dygn. Eller en T-racer som är ett tillbehör till högtryckstvätten. Där de inte kommer åt (vid stuprör, vinklar) använd en rotborste. Är det mindre trätrallar, skura med rotborste. Därefter, spola av hela däcket och svabba ut utspädd *Gysinge linoljesåpa, 2 dl till 10 liter vatten och låt blandningen torka in. Klart! *Gysinge linoljesåpa är fetare än t ex träsåpa vilket gör att träet skyddas från uttorkning, lämnar en skyddande film och gör det smuts- och vattenavstötande. Gysinge linoljesåpa är miljövänlig och märkt med Svanen. Gysinge linoljesåpa är tillverkad av odlat lin av högsta kvalitet. Fetare och drygare än vanlig såpa och biologiskt lätt nedbrytbar. https://www.gysinge.com/categories/788/linoljes%C3%A5pa

Gräsmattor:
Skötsel av din befintliga gräsmatta: Många har problem med mossa i gräsmattan. Den trivs tyvärr när gräsmattan skuggas av stora träd, plank, även om gräsmattan får för lite näring. Lösning: Luckra upp den kompakta mossan med en vertikalskärare, kan hyras för c:a 200 kr. Därefter, mylla ner gräsfrön, gödsla därefter gräsmattan och vattna. Glesa samtidigt ut kompakta skuggande träd och heltäckande plank så att solen kan lysa in. Och följande år, fortsätt gödsla gräsmattan på våren.

När du ska anlägga en ny gräsmatta: Ta först bort stubbar, rötter och stenar (om du inte vill kvar dem som dekoration). Fyll ut gropar med fyllnadsjord. Vattna, stampa ordentlig så att fyllnadsjorden blir kompakt och jämna till så att du får ett plant underlag. Kärra ut lagret med gräsmattejord eller se till att lastbilen tippar i utkant av ditt plana underlag. Jordlagret ska vara c:a 15 cm djupt. Använd gärna en mätsticka. När du köper jorden, var mycket noggrann. Köp inte från närmaste bondgård. Den jorden kan vara full med ogräsfrön. Sprid ut gräset för hand eller med spridare. Vattna ordentligt så att de bildas små pölar. Dagen efter vattnar du ytterligare en gång. Under månad ett när gräsfröerna ska utvecklas till din drömgräsmatta måste de vara konstant fuktiga så vattna igen, innan gräsmattan ser torr ut.

OBS! Skriv upp grässorten. Alltför lätt att glömma när du om några år ska så nytt på kala fläckar.

Glasrum (Uterum) och altan, (däck utan tak) veranda (med tak).
- När du har planer på att bygga ett Glasrum (uterum). Tänk på att glasväggar/dörrar är tunga så se till att plintar och reglar är kraftigt dimensionerade. Om en veranda sätter sig en cm pga av att plintar sjunker är det ingen katastrof men vid en förskjutning av underlaget när du har byggt på ett glasrum är risken mycket stor att dörrar och fönsterpartier blir skeva.

- Undvik lågprisrum. Investera i god kvalitet. Kostar lite mer men ni slipper vattenläckande och skeva dörrar.

- Undvik glasklart tak. När solen ligger på under sommaren blir rummet oanvändbart hett och inredningen, möbler och växter mår inte bra av hettan.

- Ett råd om hur väggen som ansluter till huset kan se ut när glasrummet är en förlängning av huset. Välj gärna samma väggmaterial som i innerrummet som ansluter till glasrummet eller som matchar. Då får du ett ombonat extrarum som har samma karaktär som huvudhusets trivsamma interiör, till skillnad mot om du har husets ytterpanel som den fjärde väggen.

Uteplatsen:
Bestäm placeringen med hänsyn till vilken tid på dagen du kommer att använda den mest. Om du inte har tid att sitta på uteplatsen på morgonen har du ingen större glädje av ett läge med morgonsol. Läget ska om möjligt vara vindskyddat och ska ligga på bekvämt bäravstånd från köket.

Barnens lekplats:
När barnen är små ska lekplatsen ligga i anslutning till och gärna med utsikt från ett fönster. Du som förälder har ett ansvar att ha barnen under uppsikt. Barnen och du behöver se- och höravstånd om något skulle inträffa. Plantera lågt växande buskar eller sätt upp ett lågt staket runt lekplatsen. Skönt för barnen att känna, här kan mina leksaker ligga i en trivsam röra.

Bilväg och utfart:
För att vägen ska hålla i många år måste den ha ett stabilt underlag. Börja med att fylla upp en c:a 15 cm djup urschaktning med 10 cm grov makadam, sedan 4 cm finmakadam. Därefter 2 - 3 cm grus. Därefter väljer du ytmaterial. Gräs med plattor enbart för hjulen eller heltäckande plattor, gatsten eller asfalt. OBS! Plantera inte höga buskar vid utfart mot vägen, tyvärr alltför vanligt. Absolut ingenting får skymma blickfältet (buskar, staket eller brevlåda) när du kör ut. Och tänk på att det ska finnas plats för stora snövallar.

Plantera lövträd och barrträd:
Du kanske behöver komplettera det naturliga trädbeståndet. Det finns några saker du bör tänka på: Plantera inte högväxande träd för nära huset. De första åren är det inga problem men tiden går fort och när trädet är fullvuxet kommer problemen. Trädets kraftiga rötter kan skada grund och den viktiga dräneringen. Grenar som blåser ner kan skada tak, fasad och fönster och trädet skuggar den livgivande solen. Du får även en hel del extraarbete med att rensa hängrännor från löv och grenar, förutom krattningen. Starkväxande träd med stort rotsystem (t ex ask och alm) bör inte planteras på mindre villatomter. När trädet växer upp ger det skugga åt både din och grannens tomt. Dessutom blir rabatter, buskar och gräsmattan bestulna på välbehövlig näring och solljus.

Planteringen: Med undantag av landets norra delar (plantera på våren) kan träd och buskar planteras både vår och höst. Bestäm plats och gräv en djup grop. Fyll på med näringsrik jord till hälften. Därefter fyller du gropen med vatten 2 - 3 gånger. När vattnet sjunkit undan slår du ner en stör i jorden som stöd för trädet. Sänk ner jordklumpen och fyll på med jord. Trampa till (hoppa inte), vattna igen och fyll på mer jord, drygt upp till gropkanten. OBS! Om du planterar träd och buskar nedanför en sluttning måste du ordna avrinning. Gräv en 2 dm djup ränna med fall och lägg ner ett dräningsrör. Om inte, kommer trädet och busken må dåligt av att gropen med rötterna dränks i regn och smält snö från sluttningen.

OBS! Bind inte fast trädet hårt vid stödet. Jorden måste sätta sig först, annars finns det risk för att det blir en luftficka under jordklumpen eftersom jorden under jordklumpen sjunker men inte det fastbundna trädet. För vattning, använd vattningsspett som skjuts ner i jorden 3- 4 decimeter. Ett effektivt och prisvänligt redskap för att få ner vattnet till rötterna där vattnet inte dunstar.

Gångvägar:
Först en klok regel, låt inte gångstigen gå i krumbukter/vinklar. Till en början följer ni säkert den svängda gången men efter en tid går ni och andra den kortaste vägen över gräsmattan, inte på gångvägen som är avsikten. Ger fult slitage av gräsmattan. Provgå gärna den tänkta sträckningen flera gånger innan du påbörjar arbetet. Gräv bort all växtlighet och lägg alltid först ut en täckduk som underlag, stoppar ogräset att växa upp i gruset. Lämplig beläggning är i första hand grus. Undvik släta plattor/stenar som vid regn och snö blir hala.

Utemöbler:
Du måste ställa stora krav på bra kvalitet eftersom de utsätts för stora påfrestningar av väder och vind. Att köpa billigt (låg kvalitet) ger kort livslängd. Låt inte möblerna stå ute november - mars, förkortar livslängden kraftigt. Gör rent med såpa innan du ställer undan dem. Plastmöbler tål alla väder, med en viss reservation, de gulnar med tiden.

Växthus:
Värmen kommer sent och försvinner tidigt, till hobbyodlarens stora förtvivlan. Ett växthus förlänger säsongen och ger rikare skörd. Du kan odla vindruvor, tidiga grönsaker och från frön dra upp växter till sommarrabatterna och grönsaker. Tänk på att allt som växer i växthuset kräver tillsyn, rekommenderas inte för tillfälligt besökta fritidshus.

 • Du behöver inget byggnadslov om växthuset är max 15 kvadratmeter och 4,5 meter från granntomt.
 • Placera växthuset så att en långsida får max antal soltimmar.
 • Växthuset bör tillåta att du kan gå rak.
 • Konstruktionen ska vara kraftigt förankrad. Antingen med plintar eller i en betongplatta.
  OBS! Dränera runt växthuset.
 • Dörröppningen bör tillåta att du kan köra in med en skottkärra.
 • Gången mellan planteringsbäddarna bör vara täckt av en trätrall eller stenplattor.
 • Inredningen; förutom växter får du glädje av en arbetsbänk och kraftiga bord och hyllor.
 • Taknocken ska vara kraftig och taket ska slutta så kraftigt att snömassor glider av.
 • Temperaturen kan bli skadligt hög för växterna. Avhjälps med effektiv ventilation och avskärmningsduk. Du kan även skydda mot stark sol med ett stort parasoll.

Genvägar till viktiga råd för ditt hus:

Utvändiga kontroller av huset
Spara idag
Köket; ombyggnad, barnsäkerhet, energispar
Spara i Badrummet, bastun
Spara i badrummet, bastun
Garage och skärmtak
Stöldskydd

Invändig målning, tapetsering
Anlita hantverkare, viktiga råd

Text: Kenneth Engström, Save2Day.
Citera gärna delar av texten men du måste lägga till: Källa: Save2Day.se